Articles - 5 мая 2012 г. Видеоконференция с ОАО МРСК Сибири